بازگشائي خيابان پنجم نيروي هوايي و تکميل طرح تعريض خيابان پيروزي در دستور کار شهرداري منطقه ۱۳

۲۰ مهر ۱۳۹۶ دانلودی

رحمان زاده، شهردار منطقه در جلسه با عضو شوراي اسلامي شهر تهران و دبير شوراياران در سراي محله پيروزي  به مسائل و مشکلات محدوده منطقه اشاره کرد و با تاکيد بر حمايت شوراي اسلامي در جهت حل برخي از موضوعات اساسي منطقه گفت: بر اساس هماهنگي هاي به عمل آمده با معاونت هماهنگي امور مناطق در نظر داريم، اجرا ي طرحي را به منظور حل مشکل ترافيکي خيابان پنجم نيروي هوايي و اتصال آن به خيابان دماوند با اختصاص رديف بودجه  و همچنين تکميل طرح  تعريض خيابان پيروزي با تخصيص اعتبار لازم و تملک پلاک هاي باقي مانده  در دستور کار قرار دهيم. 

وي با اشاره به راهبرد هاي شهردار تهران در ارتباط با شوراياران و معتمدين محلات تصريح کرد: شهرداران نواحي چهارگانه به همراه شوراياران  روز هاي يکشنبه و چهارشنبه هر هفته  ضمن بازديد ميداني از معابر فرعي  محلات ، مشکلات را شناسايي مي کنند که با دسته بندي و جمع بندي  مشکلات ، برخي از آنها در محله و ناحيه و موضوعات ديگر با ابلاغ به معاونت ها در منطقه پيگيري و مرتفع مي شود.

شهردار منطقه به اجراي طرح فوريتي نگهداشت شهر در منطقه که به عنوان اساس و الگويي براي ساير مناطق در سطح شهر تهران  مطرح شود افزود : با پهنه بندي محلات و نواحي و همچنين برگزاري جلساتي در طول هفته و احصا مشکلات با هماهنگي شوراياري و نواحي و پيگيري درخواست هاي شهروندان در ۱۳۷ و ۱۸۸۸ ،  اين طرح روز هاي جمعه هر هفته  با فعاليت ۳۰۰ نيروي کارگري در کليه موضوعات مرتبط با امور شهري از قبيل ترافيک ، عمران ، خدمات شهري ، اجتماعي و فرهنگي و.. اجرايي مي شود.

وي به بازخوردهاي اين طرح در محلات اشاره کرد که طي نظر سنجي به عمل آمده ، با رضايت مندي ۹۰ درصدي شهروندان رو به رو بوده است.

اماني ، عضو شوراي اسلامي شهر تهران  در بخشي از صحبت هايش به نقش مهم شوراياري  اشاره کرد و گفت : واگذاري کار مردم به مردم به عنوان مهم ترين فصل قانون اساسي نشانگر اهميت نقش شوراياران است که بدون هيچ گونه چشم داشتي به ياري مردم مي شتابند.

وي از منطقه ۱۳ به عنوان يکي از مناطق مذهبي و با ظرفيت نام برد که باتوجه به يکرنگي و همدلي مسئولان در ارائه خدمات مي تواند به عنوان الگويي براي ساير مناطق مطرح شود.

در اين جلسه بهشتي، دبير شوراياران محلات منطقه ۱۳ ضمن اشاره به تحولات منطقه در مدت اخير و تشکر از شهردار منطقه  به مهم ترين معضلات و موضوعات اشاره کرد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم